Công bố thông tin

Công bố thông tin

*Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã bầu:                                   Ông LÊ HUỲNH GIA HOÀNG giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Nhiệm kỳ 2021

Chi tiết >>

Công bố thông tin

– Công văn số 55/XNK-CBTT công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.– Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Chi tiết >>
0
Năm xây dựng và phát triển
0
Nước xuất khẩu gạo
0
Lĩnh vực hoạt động

Lễ trao giải Ý tưởng sáng tạo

Nhằm đẩy mạnh nhận diện thương hiệu, phù hợp với mô hình tổ chức cũng như mục tiêu phát triển của Công ty giai đọan mới, Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang kết

Chi tiết >>

Các đơn vị thành viên

Liên hệ

Để lại lời nhắn cho chúng tôi

01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang

(0296) 3 841 548